Qui som

El CPIESO Aurora Picornell és un centre de primària i secundària obligatòria familiar, divers i innovador on s’imparteix un aprenentatge entre iguals dins un entorn on els espais estan al servei de l’aprenentatge de l’alumnat. Disposem d’aules ben dotades, gimnàs, laboratori, aula de plàstica, de música, taller de tecnologia, biblioteca i un pati gran amb instal·lacions pensades per a l'alumnat per fer tota mena d’activitats. En definitiva, tot el centre és un espai d’aprenentatge.

L’equip docent està format per professionals que segueixen una mateixa línia metodològica perquè hi hagi una coherència pedagògica al llarg de tot l’aprenentatge del nostre alumnat, essent el treball cooperatiu i la competència lectora puntals d’aquest. 

La nostra línia metodològica parteix d’un enfocament competencial on l’aprenentatge significatiu guia les diferents propostes. L’objectiu és formar alumnat competent per mig de la recerca, l'experimentació, la investigació... fent ús de material i suports divers i fomentant el treball cooperatiu. Així doncs, la forma de treballar a primària (projectes, grups interactius) troba una continuïtat a secundària (àmbits, grups interactius) que ajuda el nostre alumnat en el seu èxit acadèmic. 

La competència lectora és un eix vertebrador del centre motiu pel qual cada dia es dediquen 30 minuts a llegir per plaer on l'alumnat pot elegir quin tipus de lectura realitza en aquest espai.

El nostre alumnat és una part activa del centre. Tenim un equip d’alumnes mediadors per a la gestió de possibles conflictes, grups interactius on l’alumnat fa feina per estacions, projectes, àmbits (sociolingüístic i STEM), patis actius, lectures en veu alta, així com un pla lector que dedica 30 minuts diaris a fomentar la lectura.
UBICACIÓ

CONTACTE