INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

Els alumnes varen fer tres activitats: La primera consistia en omplir qüestionaris sobre una  experiència viscuda pels alumnes ( no es va fer cap posada en comú ni es va treure cap conclusió, havien d’escriure emocions experimentades). La segona activitat consistia en distribuir unes imatges sobre diferents cartolines amb els noms de emocions com tristor, alegria, ira…) i la darrera consistia  o de debatre, en petits grups una situació hipotètica.