CALENDARI EXÀMENS PER AL MES de SETEMBRE DE 2018

 Descarrega el document en format PDF

DIA

HORA

                                                     EXÀMENS i AULA

 

 

 

 

 

 Dll 3

      8h a 9h30'

Educació Física ( 1r, 2n, 3r i 4t) (Pati)

 

     9h 30' a 11h

 

Matemàtiques( 1r, 2n 3r i 4t) (Aula FPB I)

Àmbit Científic 2n i 3r PMAR (Aula 3rPMAR)

Matemàtiques PMAR( 2n i 3r PMAR)// Física i química // Biologia( 3r PMAR)

     11h a 12h 30’

Llengua Castellana( 1r, 2n, 3r i 4t) (Aula FPB II)

 

 

 

     12h30’ a 14h

 

Geografia i Història ( 1r , 2n , 3r i 4t ESO )

Cultura Clàssica(3r ESO)// (Aula FPB I)

ASL 2n i 3r PMAR  (Aula 3r PMAR)

Llengua Castellana// Llengua Catalana //Geografia i Història(3r PMAR)

Comunicació i societat I ( FPB I) (Aula 3r PMAR)

 

   14h a 15:30h

Tecnologia I i II (2n, 3)r i Tecnologia 4t // Informàtica 4t

Ciències aplicades FPB I (Aula informàtica 2)

 

 

 

 

 

Dt 4

      8h a 9h30’

Plàstica I i II (1r, 2n i 3r) i Àmbit Pràctic( 2n i 3r PMAR)  (Aula plàstica)

 

     9h 30’a 11h

Biologia i geologia (1r, 3r) // Biologia (4 tESO) (Aula FPB II)

Anglès ( FPB I)  (Aula FPB I)

 

    11h a 12h 30’

Llengua Catalana ( 1r, 2n, 3r i 4t)

(Aula FPB I)

Equips FPB I (Aula Taller)

 

     12h30’ a 14h

 

Anglès( 1r, 2n, 3r i 4t) //HBA(2n i 3r PMAR)// Francès ( 2n , 3r i 4t )

(Aula FPB II)

Instal·lacions FPB I (Aula Taller)

 

    14h a 15:30h

Física i química ( 2n i 3r)//Física i Química(4t) // Ciències aplicades (4t)

(Aula FPB II)

 Dc 5

        8h a 9h30’

Música I i II( 1r, 3r i ) Música 4t  (Aula música)

        9h 30’a 11h

Religió // Valors ètics (1r, 2n, 3r i 4t)// Economia( 4t ESO) (Aula FPB II)

Dj 6

             12h

ENTREGA DE NOTES

 

Els alumnes que han tingut el llibre o dossier durant l’estiu, el dia de l’examen l’han de retornar juntament amb la feina.