MINI CONCERT PROFESSORS FI DE CURS

Els professors que tocam algun instrument ens vam animar a preparar alguns temes pel final de curs. Els membres d'aquest grup instrumental foren: Miquel Àngel Jaume al clarinet, Antoni Ferrer a la bateria, Paulino Posada a l'harmònica, Dàlia Sansaloni a la veu i Sion Frau a la guitarra. Es van arranjar tres temes coneguts com són St. Louis Blues, Hound dog d'Elvis Presley i Respect d'Aretha Franklin.