CONÈIXER L'AJUNTAMENT

 

La visita a l’ajuntament de Palma va ser tot un èxit. A part de visitar els llocs prevists, vam gaudir de la companyia del batle, Toni Noguera, que ens va fer part de l’explicació i ens va deixar entrar al seu despatx, sala de reunions, antic despatx del batle i també vam sortir a la balconada.  Tots vam gaudir molt d’aquesta experiència. Just el dia abans el batle havia vengut al centre a conèixer el projecte de barri dut a terme pels alumnes de 1rESO i aquest visita a l’ajuntament va culminar totalment aquest projecte.

 º