EXCURSIÓ A LA FINCA DE SON REAL

El centre va organitzar una excursió a la possessió de Son Real, al terme municipal de Santa Margalida.
Vam partir amb autobus cap a la finca i quan fórem allà ens vam separar en dos grups: mentre un grup visitava la finca, l'altre visitava el museu.
Després vam fer l’itinerari cap a la mar. Visitàrem la Necròpolis i allà es va fer una breu explicació del lloc.
Seguirem caminant per la costa fins a la platja de Son Bauló. Quan hi vam arribar es va donar temps lliure per gaudir de la platja i les vistes. Tot i que l'agiua estava ben fresca, n'hi va haver que van fer el seu primer bany.