L'IES Aurora Picornell és un centre públic d'ensenyament secundari que es creà com IES independent a partir del curs 93-94. Abans havia funcionat com a extensió de l'IES Francesc de Borja Moll els cursos 92-93 i 93-94. Actualment imparteix l'ESPA, l'ESO i la formació professional bàsica en electricitat i electrònica.
L’Educació Secundària per a persones adultes (ESPA) s’imparteix en horari de tarda. Durant el matí acudeixen al centre els alumnes de l'ESO i de la formació professional bàsica. Per tant l’horari és continuat i el centre és obert des de les 8h fins a les 20.30 hores cada dia.

Calendari

<html>

<body>

<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showCalendars=0&amp;showTz=0&amp;height=300&amp;wkst=2&amp;hl=ca&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=iesaurorapicornell.es_sh1gqkfd4utk6794gje4iatkus%40group.calendar.google.com&amp;color=%23691426&amp;ctz=Europe%2FMadrid" style="border-width:0" width="400" height="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 

</body>

</html>